Dr. Slavko Babić

PTA, američka asocijacija teniskih trenera, ranga Professional 3, igrao i trenirao širom sveta, kako u Beogradu, tako i u Nemačkoj, SAD, Kuwaitu…