Turnir organizovan u saradnji sa Fortuna Rota

Turnir organizovan u saradnji sa Fortuna Rota, organizacijom čiji se osnivač i vlasnik naša draga Andrea Antić, za prikupljanje sredstava za pomoća maloj……… oboleloj od…….. Saradnja sa

Andreom je vrlo bliska, te je njena Plumeria vrlo pomogla u organizaciji otvaranja osveženog i potpuno preuređenog, Teniskog kluba Banja, u maju ove godine…